رکاب زنی از ولیان تا آبشارهای اسپی داران

رکاب زنی از ولیان تا آبشارهای اسپی داران

در گزارش های پیشین در مورد روستای ولیان و برنامه دوچرخه سواری از کردان تا دربند ولیان برایتان نوشتم . در این گزارش در مورد مسیری صبحت کردم که از ولیان به سمت روستاهای سفید داران و سیرود می رود…