اعلام برنامه ، سفر به مثلث تمدن – شوشتر، شوش ، دزفول

در آخرین ماه از پاییز ، تهران را برف گرفته و وقتش شده که سفرهای سرزمین گرم را شروع کنیم . شروع سفرهای گرممان با سفری به مثلث تمدن خواهد بود . سفری که اسفند پارسال نتوانستیم اجرا کنیم و…