در سفر با دوچرخه ، پدال های تخت یا قفل شو؟؟

در سفر با دوچرخه ، پدال های تخت یا قفل شو؟؟

برای سفر با دوچرخه از پدال های تخت استفاده کنیم یا از پدال های قفل شود ؟ این سوالی است که معمولا در سفرها ، زیاد پرسیده می شود . بسیاری از دوستان در رشته های مختلف دوچرخه سواری نمونه…