پیمایش رودخانه کلوان ، پیاده روی و دوچرخه سواری در دامن کهار

پیمایش رودخانه کلوان ، پیاده روی و دوچرخه سواری در دامن کهار

کلوان را کوهنوردان خوب می شناسند . مکسیر دو قله بزرگ کهار و ناز که ارتفاع حدود 4200 دارند از این روستا می گذرد و تقریبا نام این روستا با نام این دو کوه گره خورده است . این منطقه…