سفری به جنوب – قسمت اول رکابزنی در هرمز

سفری به جنوب – قسمت اول رکابزنی در هرمز

تعطیلات 22 بهمن فرصت مغتنمی بود برای یک سفر طولانی . 10 روز سفر جنوب برنامه ای بود که در سالهای گذشته مجال آن را نداشتیم و علی رغم برنامه ریزی هایی که انجام داده بودیم نتوانسته بودیم اجرا کنیم…