پیمایش خلخال اسالم

پیمایش پیاده مسیر جنگلی خلخال به اسالم

پیمایش پیاده مسیر جنگلی خلخال به اسالم

زیباترین و پر طرفدارترین مسیرهای ایران را می توان مسیرهایی دانست که از سمت کوه های البرز به پهنه ساحلی خزر سرازیر می شوند . این مسیرها را شاید من خودم نتوانم زیباترین مسیرهای ایران بنامم چون تمامی مسیرهای ایران…