اشتبین نگین سبز ارس

اشتبین نگین سبز ارس

اشتبین ده بسیار زیبایی است . اگر چه از زیبایی های این روستا در سفرنامه جلفا تا خدافرین گفتم ولی بهتر دیدم پستی مجزا برای این روستا داشته باشم تا بتوانم تصاویر بیشتری از این روستا رو تقدیم کنم .

رکاب زنی از جلفا تا خدافرین

رکاب زنی از جلفا تا خدافرین

چند وقتی بود که تصمیم داشتم مسیر کنار رودخانه ارس از جلفا تا منطقه خدافرین را رکاب بزنم . این مسیر را قبلا با ماشین رفته بودم و به دلیل جاذبه های طبیعی خاصش خیلی علاقه مند بودم که با…